24

Nov

2015

Nyheter

Eskilstuna klarade lila flagg-certifieringen för ett tryggt och upplevelserikt kvällsliv!

Eskilstuna är en av åtta pilotstäder som har blivit Purple Flag-certifierade. Under ett år har stadens offentliga och privata aktörer arbetat målmedvetet för att höja stadens attraktionskraft efter klockan 17.00.

För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan.

Genom gemensamma kvällsvandringarna där väldigt många av stadens aktörer har fått alla att se sin stads utvecklingspotential. Antalet tidiga kvällsaktiviteter för en bredare målgrupp har tillkommit, fler cykelställ, bättre skyltning är andra konkreta exempel som påverkar stadens attraktion och helhetsintryck. Likaså har man blivit varse vikten av bättre kvällsbelysning på husfasader, parker, stråk och inte minst butiker. Det ger en trygghetskänsla och förebygger brott. Samverkan bygger på goda relationer vilket deltagarna har förstärkt under processarbetet.

 

Fakta

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande.

Purple Flag och dess kvällsekonomi handlar om stadens och stadskärnans totala utbud av tjänster, aktiviteter och upplevelser efter kontorstid. Målet är att skapa en jämställd, trygg och säker, ekonomisk hållbar och attraktiv stad med ett variationsrikt utbud av aktiviteter för alla, gammal som ung. Förutom att programmet hjälper oss att skapa ett tryggare och mer levande centrum så är det också ett viktigt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande.

För att lyckas med detta krävs stor samverkan från både affärsidkare, kommun samt personal från offentlig och privat sektor. Det innebär att aktörer såsom Fastighetsägare, Restauranger, Cafèer, Barer, Nattklubbar, Hotell, Biografer, Handel, Teater/Konserthus, Polis, Vaktbolag och Nattvandrare blir involverade.

Eskilstuna Innerstad är mycket glada över att vi gemensamt arbetar mot att förbättra centrum under kvälls- och nattetid och tror att både Eskilstunabor och turister kommer att ha stor nytta av och märka en stor skillnad i både utbud, tjänster, värdskap och aktiviteter när vi kommit en bit på väg i detta förändringsarbete.

I bifogade dokument kan du ta del av en rapport från HUI Research som visar utgångsläget för vårt Purple Flag-område.

foto -D50A0694
KONTAKTA OSS

Postadress:
Eskilstuna Innerstad AB
Tullgatan 4, Rothoffsvillan
632 20 Eskilstuna

Fakturaadress:
Eskilstuna Innerstad AB
BDO-1032
FE-620 Scancloud
831 97 Östersund

Telefon
+46-(0)72-704 39 59

E-post:
isabel.golles@eskilstunainnerstad.se
eskilstunainnerstad@gmail.com