01

Jan

2017

Nyheter

Handelsutveckling

Arbetet med Handelsutveckling i Eskilstuna genom Eskilstuna Innerstad i samverkan med Tuna Park, Gamla Staden, Folkesta handel, Skiftinge, Torshälla stad, Destination Eskilstuna och Eskilstuna Kommunen fortsätter att arbeta mot en mer attraktiv stad genom Handla för Eskilstuna. 

Vårt gemensamma arbete handlar om att öka medvetenheten för att handla lokalt i Eskilstunas näringsliv. Oavsett om det handlar om att göra affärer mellan medborgare och företag, mellan företag och företag eller mellan det privata och offentliga.

Öka lönsamhet för näringslivet som i sin tur ger spinoff på samhället i stort.

Handla för Eskilstuna är en del av Affärsplan Eskilstuna – Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna. Affärsplan Eskilstuna är en gemensam strategisk plan för hur vi vill utveckla Eskilstunas näringsliv under en tioårsperiod.

Vi fullföljer vår strategi genom vidare analys och verkar mot våra kärnbegrepp –Handla Lokalt  –  WOW-service  –  Framåtanda  –  Kunskap

Tillsammans med Eskilstuna kommun har vi, förutom tidigare rapporter via HUI och WSP Analys och strategi en rykande färsk Fördjupad Handelsanalys health risks viagra cialis levitra från Tyréns som du finner till höger.

Insikten av stadskärnans betydelse är av största vikt för oss på Eskilstuna Innerstad och i sammanfattningen av rapporten går det att läsa:

Innerstaden är central för utvecklingen i hela Eskilstuna kommun – och av stor betydelse för invånarnas och besökarnas uppfattning om ortens identitet, karaktär och atmosfär. Stadskärnans betydelse ur dessa aspekter kommer sannolikt att öka i framtiden än att minska. Det är därför av största vikt att just Innerstaden/Gamla staden fungerar så väl som möjligt för att kunna spela denna betydelsefulla roll.

 

 

Är du intresserad av att veta mer om detta arbete kontakta:

isabel.golles@eskilstunainnerstad.se

unnamed
KONTAKTA OSS

Postadress:
Eskilstuna Innerstad AB
Tullgatan 4, Rothoffsvillan
632 20 Eskilstuna

Fakturaadress:
Eskilstuna Innerstad AB
BDO-1032
FE-620 Scancloud
831 97 Östersund

Telefon
+46-(0)72-704 39 59

E-post:
isabel.golles@eskilstunainnerstad.se
eskilstunainnerstad@gmail.com